ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

ОБЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. БАНКЯ, КВАРТАЛИТЕ ?ГРАДОМАН“, ?МИХАЙЛОВО“, ?ВЕРДИКАЛ“ И
С. ИВАНЯНЕ, РАЙОН ?БАНКЯ“


 
OПИСАНИЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СМР ПО ПРОЕКТ
?Инженеринг – проектиране и строителство на обект: "Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя,
кварталите ?Градоман“, ?Михайлово“, ?Вердикал“ и с. Иваняне, р-н ?Банкя“


 

В периода 01.10.2023 г. – 15.10.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

1.  По ул. “Ю. Гагарин“ от ул. “Царибродска“ до ул. “Гергина“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профил 66, както и СКО и УО, в рамките на канализационния профил.
2.  По ул. “Иван Вазов“ от ул. ?Шипка“ до ул. ?Майор Коста Паница“. В участъка се изгражда канализационен профил 174.1-б и 174-д, СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационните профили. Въведена е ВОБД. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
3.  По ул. “Средна гора“ от ул. “Сливница" до ул. “Рила“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изгражда канализационен профил 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационните профили. Въведена е ВОБД. Участъкът е затворен за движение на МПС.
4.  По ул. “Иванянско шосе“ в участъка от ул. “Мадарски конник“ до  ул. “Жълтуга“. Работи се по канализационни профили 272-д и 272-б. Въведена е ВОБД. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
5.  По ул. “Тодор Каблешков“ – ще се изгражда канализационен профил 305-б и 305-д. Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
6.  По ул. ?Еделвайс“  от ул. ?Ангел Каралийчев“ до ул. “Николай Некрасов“. В участъка се изгражда канализационен профил 264, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 264.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
7.   По ул. ?Хъшове“  от ул. ?София“ до ул. “Морава“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 227-д и 227-б, СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационните профили. Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
8.  По ул. ?Слънчева скала“ от ул. "Ал. Стамболийски“. В участъка ще се възстановяват настилки след изграждане на канализационен профил 1. Участъкът е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут през ул. ?Родина“. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка. След приключване на възстановителните дейности по ул. ?Слънчева скала“ ще стартират възстановителните дейности по ул. ?Родина“. Улицата ще е затворена за движение, а обходния маршрут ще е през ул. ?Слънчева скала“.
9.  По ул. ?Георги Бенковски“ от ул. "Ал. Стамболийски“ до ул. ?Захари Стоянов“. В участъка се изгражда канализационен профил 5-д и 5-б, СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационните профили. Участъкът е затворен за движение на МПС. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка.
10. По ул. ?Христо Ботев“ в югозападна посока от ул. ?Княз Борис I” – изгражда се канализационен профил 37, СКО към имотите в рамките на канализационния профил. Участъкът е затворен за движение на МПС.
11. По ул. ?Иглика“ от ул. ?Гоце Делчев“ до ул. ?Любен Каравелов“. В участъка се изгражда канализационен профил 16 (М), СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационния профил. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
12. По ул. ?Йордан Йовков“ от ул. ?Гоце Делчев“ до ул. ?Н. Вапцаров“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 15 (М), СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационния профил. Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
13. По ул. “Бели брег“  от ул. ?Летоструй“ до ул. ?Хр. Ясенов“. В участъка се изгражда канализационен профил 162-б и СКО към имотите. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
14. По ул. ?Христо Траянов“ от ул. ?Слънчев бряг“ до ул. ?Боримечката“. В участъка ще се изграждат канализационен профил 133-д и 133-б, като ще се въведе ВОБД. Участъкът ще е затворен за движение на МПС.
15. По ул. ?Язовирски път“,  от  ул. ?Варна“ – в участъка се изгражда канализационен клон 9 (В). Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
16. По ул. “Хумата“ от ул. ?Варна“ – изгражда се канализационен клон 6(В), СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационния клон. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
17.  По ул. “Райко Даскалов“ в участъка от ул. ?Варна“ до ул. ?Пожаревски път“. В участъка ще се изграждат канализационен клон 27(В)-б и 27(В)-д, СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационните клонове. Участъкът е затворен за движение на МПС.
18. По ул. “Камчия“  от ул. ?Пожаревски път“ – изгражда се канализационен клон 19(В)-б, СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационния клон. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
19. По ул. “Огражден“ от ул. ?Приморско“ до ул. ?Хан Кардам“ – ще се изгражда канализационен клон 96(Г), СКО към имотите, както и УО, в рамките на канализационния клон. Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.
Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.В периода 18.09.2023 г. – 30.09.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

1. По ул. “Ю. Гагарин“ от ул. “Царибродска“ до ул. “Гергина“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профил 66, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
2. По ул. “Иван Вазов“ от ул. ?Шипка“ до ул. ?Майор Коста Паница“. В участъка се изгражда канализационен профил 174.1-б и 174-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили. Въведена е ВОБД. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
3. По ул. “Средна гора“ от ул. “Сливница" до ул. “Рила“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изгражда канализационен профил 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили. Въведена е ВОБД. Участъкът е затворен за движение на МПС.
4. По ул. “Иванянско шосе“ в участъка от ул. “Мадарски конник“ до  ул. “Лотос“. Работи се по канализационни профили 272-д и 272-б. Въведена е ВОБД. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
5. По ул. “Тодор Каблешков“ ще се изгражда канализационен профил 305-б и 305-д. Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
6. По ул. ?Еделвайс“ от ул. ?Ангел Каралийчев“ до ул. “Николай Некрасов“. В участъка се изгражда канализационен профил 264, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 264. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
7.  По ул. ?Слънчева скала“ от ул. "Ал. Стамболийски“. В участъка се изгражда канализационен профил 1, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 1. Участъкът е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут през ул. ?Родина“. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка.
8. По ул. ?Георги Бенковски“ от ул. "Ал. Стамболийски“ до ул. ?Захари Стоянов“. В участъка се изгражда канализационен профил 1, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 1. Участъкът е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут през ул. ?Родина“. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка.
9. По ул. ?Христо Ботев“ в югозападна посока от ул. ?Княз Борис I” – изгражда се канализационен профил 37, СКО към имотите в рамките на канализационния профил. Участъкът е затворен за движение на МПС.
10. По ул. ?Иглика“ от ул. ?Гоце Делчев“ до ул. ?Любен Каравелов“. В участъка се изгражда канализационен профил 16 (М), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния профил. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
11. По ул. “Бели брег“ от ул. ?Летоструй“ до ул. ?Хр. Ясенов“. В участъка се изгражда канализационен профил 162-б и 162-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
12. По ул. ?Христо Траянов“ от ул. ?Слънчев бряг“ до ул. ?Боримечката“. В участъка ще се изграждат канализационен профил 133-д и 133-б, като ще се въведе ВОБД. Участъкът ще е затворен за движение на МПС.
13. По ул. “Огражден“ от ул. ?Приморско“ до ул. ?Мальовица“. В участъка се изгражда канализационен клон 98(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 98(Г). Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
14. По ул. ?Хан Кардам“ от ул. ?Копривщица“ до ул. ?Огражден“. В участъка се изграждат канализационен клон 111-б и 111-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните клонове. Участъкът е затворен за движение на МПС.
15. По ул. ?Язовирски път“,  от  ул. ?Варна“  – в участъка се изгражда канализационен клон 9 (В). Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
16. По ул. “Хумата“ от ул. ?Варна“ – изгражда се канализационен клон 6(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
17.  По ул. “Райко Даскалов“ в участъка от ул. ?Варна“ до ул. ?Пожаревски път“. В участъка ще се изграждат канализационен клон 27(В)-б и 27(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните клонове. Участъкът е затворен за движение на МПС.
18. По ул. “Камчия“ от ул. ?Пожаревски път“ – изгражда се канализационен клон 19(В)-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.
Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.


В периода 28.08.2023 г. – 10.09.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

1. По ул. “Царибродска“ от ул. “Александър Стамболийски“ до ул. “Юрий Гагарин“. В участъка ще се възстановява асфалтова настилка след изграждането на канализационен профил 66.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
2. По ул. “Ю. Гагарин“ от ул. “Царибродска“ до ул. “Гергина“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профил 66, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
3. По ул. “Иван Вазов“ от ул. ?Шипка“ до ул. ?Майор Коста Паница“. В участъка се изгражда канализационен профил 174.1-б и 174-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили. Въведена е ВОБД. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
4. По ул. “Средна гора“ от ул. “Сливница" до ул. “Рила“ – Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС. Ще се работи се по канализационен профил 186-б и 186-д. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
5. По ул. “Иванянско шосе“ в участъка от ул. “София“ до  ул. “Лотос“. Работи се по канализационен профил 272-д и 272-б. Въведена е ВОБД . Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
6. По ул. “Петко Каравелов“ в участъка от ул. “В. Петлешков“ до ул. “Т. Каблешков“. Работи се по канализационен профил 309-б и 309-д. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
7. По ул. “Ангел Каралийчев“ от ул. ?Еделвайс“ до ул. “Николай Некрасов“. В участъка се изгражда канализационен профил 262, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 262.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
8. По ул. ?Слънчева скала“ от ул. "Ал. Стамболийски“. В участъка се изгражда канализационен профил 1, СКО към имотите, като и УО в рамките на канализационен профил 1.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка.
9. По ул. “Огражден“ от ул. ?Приморско“ до ул. ?Мальовица“. В участъка  се изгражда канализационен клон 98(Г) ), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 98(Г). Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
10. По ул. “Копривщица“ от ул. ?Приморско“ до ул. ?Мальовица“. В участъка  се изгражда чугунен водопровод. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
11. По ул. ?Язовирски път“,  от  ул. ?Варна“ – в участъка се изгражда канализационен клон 9 (В). Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
12. По ул. “Хумата“ – изгражда се канализационен клон 6(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
13. По ул. “Камчия“  от ул. ?Пожаревски път“– изгражда се канализационен клон 19(В)-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
14. Във връзка с възстановяването на автобусна линия № 42 са възможни и СМР в следните участъци:
- Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Слънчева скала“;
- Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Христо Ясенов“.
В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.
15. По ул. ?Христо Траянов“ от ул. ?Слънчев бряг“ до ул. ?Боримечката“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 133-д и 133-б, като ще се въведе ВОБД. Участъкът ще е затворен за движение на МПС.
16. По ул. “Летоструй“ от ул. ?Слънчев бряг“ до ул. ?Бели брег“. В участъка се изгражда канализационен профил 157-д и 157-б. В участъка е въведена ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
17.  По ул. “Бели брег“  от ул. ?Летоструй“ до ул. ?Хр. Ясенов“. В участъка се изгражда канализационен профил 162-б и 162-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.
Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.
 


В периода 07.08.2023 – 20.08.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Средна гора“ от ул. “Сливница" до ул. “Рила“ – Въведена е ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. Ще се работи по канализационен профил 186-б и 186-д. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 2. По ул. “Мальовица“. В участъка се изгражда канализационен клон 103(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 103(Г).  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 3. По ул. ?Райко Даскалов“, ул. “Бреза“ и ул. “Малина“ – в участъка  се подменят съпътстващи водопроводи. Въведена  е ВОБД, като улицата е частично затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 4. По ул. “Бреза“ – изгражда се канализационен клон 15(В)-б и 15(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 5. Във връзка с възстановяването на автобусна линия № 42 са възможни и СМР в следните участъци:
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Христо Смирненски“;
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски" и  ул. “Георги Бенковски“;
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Слънчева скала“;
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Христо Ясенов“;
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “7“.

В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.

 1. По ул. “Царибродска“ от ул. “Александър Стамболийски“ до ул. “Юрий Гагарин“. В участъка се изгражда канализационен профил 66, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 66.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул. “Родина“ от ул. “Александър Стамболийски“ до ул. “Клокотница“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профили 2-б и 2-д, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 3. По ул. “Васил Петлешков“ в участъка от ул. “Ангел Кънчев“ до ул. “София“. Работи се по канализационен профил 307-б и 307-д. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 4. По ул. “Иванянско шосе“ в участъка от ул. “Мадарски конник“ до ул. “София“. Ще се работи по канализационен профил 272-д. За целта поетапно се въвежда ВОБД в работните участъци.
 5. По ул. “Стефан Стамболов“ в участъка от ул. “Иванянско шосе“ до преди Големия прелез. В участъка ще се подменя водопровод, като ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.
 6. По ул. “Ангел Каралийчев“ от ул. “София“ до ул. “Николай Некрасов“. В участъка се изгражда канализационен профил 262, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 262. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул. “Летоструй“. Ще бъде въведена е ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 8. По ул. “Димчо Дебелянов“. В участъка се изгражда канализационен профил 17(М), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 17(М). Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.


В периода 24.07.2023 – 06.08.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По  ул. “Иван Вазов“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. ?Сливница“. Работи се по канализационен профил 174-1-б. От 20.07.2023 г. започна възстановяването на асфалтовата настилка по ул. ?Сливница“. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 2. По ул. “Средна гора“ от ул. “Сливница" до ул. “Рила“ – ще бъде въведена е ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. Ще се работи се по канализационен профил 186-б и 186-д. Очаквано начало на СМР – 25.07.2023 г. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 3. По ул. “Слънчев бряг“ от ул. “Патриот“ (Гурмазовски път) до ул. “Летоструй“. Улицата е  затворена за движение на МПС, като  са осигурени обходни маршрути. В участъка се изграждат канализационни профили 156-б и 156-д.
 4. По ул. “Мальовица“. В участъка се изгражда канализационен клон 103(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 103(Г).  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 5. По ул. ?Райко Даскалов“, ул. “Бреза“ и ул. “Малина“ – в участъка се подменят съпътстващи водопроводи. Въведена е ВОБД, като улицата е частично затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 6. По ул. “Бреза“ – изгражда се канализационен клон 15(В)-б и 15(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. Във връзка със възстановяването на автобусна линия № 42 са възможни и СМР в следните участъци:
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Христо Смирненски“;
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски" и  ул. “Георги Бенковски“;
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Слънчева скала“;
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Христо Ясенов“;
 • Кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “7“.

В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.

 1. По ул. “Царибродска“ от ул. “Александър Стамболийски“ до ул. “Юрий Гагарин“. В участъка се изгражда канализационен профил 66, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 66.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул. “Родина“ от ул. “Александър Стамболийски“ до ул. “Клокотница“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профили 2-б и 2-д, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 3. По ул. “Васил Петлешков“ в участъка от ул. “Ангел Кънчев“ до ул. “София“. Работи се по канализационен профил 307-б и 307-д. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 4. По ул. “Иванянско шосе“ в участъка от ул. “Мадарски конник“ до ул. “София“.  Ще се работи по канализационен профил 272-д. За целта поетапно се въвежда ВОБД в работните участъци. Очакваното начало на СМР е 24.07.2023 г.
 5. По ул. “Стефан Стамболов“ в участъка от ул. “Иванянско шосе“ до преди Големия прелез. В участъка ще се подменя водопровод, като ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба. Очакваното начало на СМР е 24.07.2023 г.
 6. По ул. “Ангел Каралийчев“ от ул. “София“ до ул. “Николай Некрасов“. В участъка се изгражда канализационен профил 262, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 262. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул. “Хъшове“ от ул. “София“ до след  ул. “Еделвайс“. В участъка се изгражда канализационен профил 227-д и 227-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 227.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. “Баба Тонка“ или ул. “Летоструй“ (в зависимост от технологичната възможност). Ще бъде въведена е ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. Очаквано начало на СМР – 31.07.2023 г., като за посочените улици ще бъде предоставена допълнителна информация при изясняване на ситуацията.

В периода 09.07.2023 – 23.07.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Александър Стамболийски“:
 • Възстановяване на настилките по улицата. Възстановяват се тротоари и бордюри по цялата улица, като едновременно се  асфалтира траншеята. В зависимост от атмосферните условия очакваното приключване на тези мероприятия е около 11.07.2023 г. За целта поетапно се въвежда ВОБД в работните участъци.
 • Маршрутът на линия № 42 ще се променя поетапно в зависимост от приложената ВОБД.
 1. По  ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Работи се по канализационен профил 186 и 186-д нов.

 1. По ул. "Слънчев бряг" от ул. "Патриот" (Гурмазовски път) до ул. "Летоструй". Улицата е  затворена за движение на МПС, като  са осигурени обходни маршрути. В участъка се изграждат канализационни профили 156-б и 156-д.
 2. По ул. "Мальовица". В участъка ще се изгражда канализационен клон 103(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 103(Г). Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 3. По ул. "Райко Даскалов", ул. "Бреза" и ул. "Малина" – в участъка се подменят съпътстващи водопроводи. Въведена е ВОБД, като улицата е частично затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 4. По ул. "Бреза" – ще се изгражда канализационен клон 15(В)-б и 15(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон. Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути. Очаквано начало – 09.07.2023 г.
 5. Във връзка с възстановяването на автобусна линия № 42 са възможни и СМР в следните участъци:
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Христо Смирненски";
 • Кръстовището на ул. "Ал.Стамболийски" и ул. "Георги Бенковски";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Слънчева скала";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Христо Ясенов";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. “7“.

В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.

 1. По ул. "Царибродска" от ул. "Александър Стамболийски" до ул. "Витоша". В участъка се изгражда канализационен профил 66, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 66.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул. "Родина" от ул. "Александър Стамболийски" до ул. "Клокотница". Въведена е ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профили 2-б и 2-д, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 3. По ул. "Никола Вапцаров" в участука от ул. "Гоце Делчев" до ул. "Алеко Константинов" – участъкът ще е затворен за движение на МПС. Ще се възстановяват настилките в трасето на канализационен профил 25(М).

Променя се маршрутът на линия № 42. Заместващите микробуси ще се движат по ул. "Никола Вапцаров", ул. "Гоце Делчев", ул. "Алеко Константинов" и отново по ул. "Никола Вапцаров" по установения маршрут. Ще се обособят временни спирки за целта. В зависимост от атмосферните условия очакваното начало на тези мероприятия е около 10.07.2023 година.

 1. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Ще се възстановяват настилките в трасето на канализационен профил 179 нов. В зависимост от атмосферните условия очакваното начало на тези мероприятия е около 12.07.2023 г.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.


В периода 03.07.2023 – 16.07.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Александър Стамболийски“
 • Възстановяване на настилките по улицата. Възстановяват се тротоари и бордюри по цялата улица, като едновременно се  асфалтира траншеята. В зависимост от атмосферните условия очакваното приключване на тези мероприятия е около 11.07.2023 г. За целта  поетапно се въвежда ВОБД в работните участъци.
 • Маршрутът на линия № 42 ще се променя поетапно в зависимост от приложената ВОБД.
 1. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Работи се по канализационен профил 179 нов.

 1. По ул. "Слънчев бряг" от ул. "Патриот" (Гурмазовски път) до ул. "Летоструй".  Улицата е  затворена за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути. В участъка се изграждат канализационни профили 156-б и 156-д.
 2. По ул. "Копривщица" от ул. "Приморско" до ул. "Мальовица". В участъка ще се изгражда канализационен клон 103(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 103(Г).  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 3. По ул. "Райко Даскалов", ул. "Бреза" и ул. "Малина" – в участъка се подменят съпътстващи водопроводи. Въведена е ВОБД, като улицата е частично затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 4. По ул. "Иванянско шосе" от ул. "София" до ул. "Стефан Стамболов". В участъка започва възстановяване на настилките по улицата. Мероприятието ще започне с възстановяване на тротоари и бордюри по цялата улица, като едновременно ще се пристъпи към асфалтиране на траншеята. В зависимост от атмосферните условия очакваното начало на тези мероприятия е около 03.07.2023 година. За целта ще се въведе поетапно ВОБД в работните участъци, като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.
 5. По ул. "Райко Даскалов" – ще се изгражда канализационенклон 27(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути. Очаквано начало – 03.07.2023 г.
 6. Във връзка с възстановяването на автобусна линия № 42 са възможни и СМР в следните участъци:
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Христо Смирненски";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Георги Бенковски";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Слънчева скала";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Христо Ясенов";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул.“7“.

В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.

 1. По ул. "Царибродска" от ул. "Александър Стамболийски" до ул. "Витоша". В участъка се изгражда канализационен профил 66, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 66.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул. "Родина" от ул. "Александър Стамболийски" до ул. "Клокотница". Ще бъде въведена ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профили 2-б и 2-д, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 3. По ул. "Никола Вапцаров" в участука от ул. "Гоце Делчев" до ул. "Алеко Константинов" – участъкът ще е затворен за движение на МПС. Ще се възстановяват настилките в трасето на канализационен профил 25(М).

Променя се маршрутът на линия № 42. Заместващите микробуси ще се движат по ул. "Никола Вапцаров", ул. "Гоце Делчев", ул. "Алеко Константинов" и отново по ул. "Никола Вапцаров" по установения маршрут. Ще се обособят временни спирки за целта. В зависимост от атмосферните условия очакваното начало на тези мероприятия е около 10.07.2023 г.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.


В периода 26.06.2023 – 09.07.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Александър Стамболийски“:
 • Започва възстановяване на настилките по улицата. Мероприятието ще започне с възстановяване на тротоари и бордюри по цялата улица, като едновременно  ще се пристъпи към асфалтиране на траншеята. В зависимост от атмосферните условия очакваното начало на тези мероприятия е около 26.06.2023 г. За целта ще се въведе поетапно ВОБД в работните участъци.
 • Маршрутът на линия № 42 ще се променя поетапно в зависимост от приложената ВОБД.
 1. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Работи се по канализационен профил 179 нов.

 1. По ул. "Слънчев бряг" от ул. "Патриот" (Гурмазовски път) до ул. "Летоструй". Улицата е  затворена за движение на МПС, като  са осигурени обходни маршрути. В участъка се изграждат канализационни профили 156-б и 156-д.
 2. По ул. "Копривщица" от ул. "Приморско" до ул. "Мальовица". В участъка ще се изгражда канализационен клон 103(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 103(Г). Участъкът  е затворен за вдижение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 3. По ул. "Райко Даскалов", ул. "Бреза" и ул. "Малина" – в участъка ще се подменят съпътстващи водопроводи. Въведена  е ВОБД, като улицата е частично затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 4. По ул. "Иванянско шосе" от ул. "София" до ул. "Стефан Стамболов". В участъка започва възстановяване на настилките по улицата. Мероприятието ще започне с възстановяване на тротоари и бордюри по цялата улица, като едновременно ще се пристъпи към асфалтиране на траншеята. В зависимост от атмосферните условия очакваното начало на тези мероприятия е около 03.07.2023 г. За целта ще се въведе поетапно ВОБД в работните участъци, като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.
 5. По ул. "Райко Даскалов" – ще се изгражда канализационен клон 27(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон. Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути. Очаквано начало – 03.07.2023 г.
 6. Във връзка със възстановяването на автобусна линия № 42 са възможни и СМР в следните участъци:
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Христо Смирненски";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Георги Бенковски";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Слънчева скала";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Христо Ясенов";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. “7“.

В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС( със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.

 1. По ул. "Царибродска" от ул. "Александър Стамболийски" до ул. "Витоша". В участъка ще се изгражда канализационен профил 66, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 66.  Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя. 


В периода 05.06.2023 – 18.06.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Александър Стамболийски“
 • От ул. "Царибродска" до  ул. "Отец Паисий"  – участъкът ще е затворен за вдижение на МПС. Ще се изграждат канализационен профил 65, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 65.
 • Променя се маршрутът на линия № 42. Заместващите микробуси ще се движат по ул. "Александър Стамболийски", ул. "Лутраки", ул. "Княз Борис I" и отново по ул. "Александър Стамболийски" по установения маршрут. Ще се обособят временни спирки за целта.
 1. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Работи се по канализационен профил 179 нов.

 1.  По ул. "Слънчев бряг" от ул. "Патриот" (Гурмазовски път) до ул. "Летоструй". Улицата е  затворена за движение на МПС, като  са осигурени обходни маршрути. В участъка се изграждат канализационни профили 156-б и 156-д.
 2.  По ул. "Никола Вапцаров" в участука от ул. "Гоце Делчев" до ул. "Алеко Константинов"  – участъкът ще е затворен за вдижение на МПС. Ще се изграждат канализационен профил 25(М), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 25(М).

Променя се маршрутът на линия № 42. Заместващите микробуси ще се движат по ул. "Никола Вапцаров", ул. "Гоце Делчев", ул. "Алеко Константинов" и отново по ул. "Никола Вапцаров" по установения маршрут. Ще се обособят временни спирки за целта.

 1. По ул. "Копривщица" от ул. "Приморско" до ул. "Мальовица". В участъка ще се изгражда канализационен клон 103(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 103(Г).  Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул. "Огражден" от ул. "Мальовица" до ул. "Хан Кардам". В участъка ще се подменят съпътстващи водопроводи. Ще бъде въведена ВОБД, като улицата е частично затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 3. По ул. "Иванянско шосе" от ул. "София" до ул. "Стефан Стамболов". В участъка ще се подменят съпътстващи водопроводи. Ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.
 4. Във връзка с възстановяването на автобусна линия № 42 са възможни и СМР в следните участъци:
 • Кръстовището на ул. "Ал.Стамболийски" и ул. "Христо Смирненски";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Георги Бенковски";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Слънчева скала";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Христо Ясенов";
 • Кръстовището на ул. "Ал. Стамболийски" и ул. “7“.

В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС (със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.


В периода 29.05.2023 – 11.06.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Александър Стамболийски“:
 • между ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. “Лутраки“. Въведената ВОБД остава – участъкът е затворен за движение на МПС. Ще се изграждат СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 65.
 • От ул. "Царибродска" до  ул. "Отец Паисий" – Движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно, като ще се регулира със светофарна уредба. В посочения участък ще се премества газопровод Ф160, като целта е да се подготви участъка за доизграждане на канализационен профил 65.
 1. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

В участъка вече е изграден Д.пр. 14, като е монтиран покривния панел и е осигурено преминаването на МПС на живущите в района. Изграден е  отливен канал и се работи по канализационен профил 179 нов (очаква се в периода до 30.05,2023 г. да не се извършват СМР в участъка, като ще бъде осигурено преминаването на МПС до посочената дата).

 1. По ул. "Слънчев бряг" от ул. "Патриот" (Гурмазовски път) до ул. "Летоструй". Улицата е затворена за движение на МПС, като  са осигурени обходни маршрути. В участъка се изграждат канализационни профили 156-б и 156-д.
   
 2. По ул. "Огражден" – Ще бъде въведена ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя. 


В периода 22.05.2023 – 04.06.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Александър Стамболийски“ – между ул. “Шейново“ и ул. “Лутраки“. Ще бъде въведена ВОБД в два последователни етапа:
 • От ул. "Шейново" до  ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно.
 • В  кръстовището на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Ал. Стамболийски". Движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно, като ще се регулира със светофарна уредба.
 • Участъкът от кръстовището до ул. "Лутраки" остава затворен за движение на МПС.

В посочените участъци се изгражда канализационен профил 65, заедно със СКО и УО. Планира се от 23.05.2023 да завърши и подмяната на водопровода (по друг проект), като целта е да се подготви участъка за възстановяване на настилките.

 1. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

В участъка вече е изграден Д.пр. 14, като е монтиран покривния панел и е осигурено преминаването на МПС на живущите в района. Изграден е отливен канал и се работи по канализационен профил 179 нов. (очаква се в периода до 30.05.2023 г. да не се извършват СМР в участъка, като ще бъде осигурено преминаването на МПС до посочената дата).

 1. Прелезът към ул. "Гурмазовски път" е затворен за движение, като към квартала зад линията са осигурени обходни маршрути. Очаква се прелезът да бъде затворен до 30.05.2023 г. Реализирано е сондажното преминаване през прелеза на канализационни профили 145-б и 145-д, като към 26.05.2023 г. се очаква и стартиране на строителството на профили 156-б и 156-д по ул. "Слънчев бряг". Улицата ще бъде затворена за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути.
   
 2. По ул. "Огражден" – Ще бъде въведена  ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя. 


В периода 15.05.2023 – 28.05.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Александър Стамболийски“ – между ул. “Шейново“ и ул. “Лутраки“. Ще бъде въведена ВОБД в два последователни етапа:
 • От ул. "Шейново" до  ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно;
 • В  кръстовището на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Ал. Стамболийски". Движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно, като ще се регулира със светофарна уредба.

Участъкът от кръстовището до ул. "Лутраки" остава затворен за движение на МПС.

В посочените участъци се изгражда канализационен профил 65, заедно със СКО и УО. Планира се от 15.05.2023 г. да започне и подмяната на водопровода (по друг проект), като целта е да се подготви участъкът за възстановяване на настилките.

 1. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

В участъка вече е изграден Д.пр. 14, като е монтиран покривният панел и е осигурено преминаването на МПС на живущите в района. Предстои изграждането на отливен канал, както и канализационен профил 179 нов.

 1. В кръстовището на ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Иванянско шосе". Въведена ВОБД – без затваряне (със стеснения) на кръстовището. Прелезът към ул. "Гурмазовски път" е затворен за движение, като към квартала зад линията са осигурени обходни маршрути. Очаква се прелезът да бъде затворен до 20.05.2023 г. Работи се по сондажното преминаване през прелеза на канализационни профили 145-б и 145-д, като към края на периода се очаква и стартиране на строителството на профили 156-б и 156-д по ул. "Слънчев бряг". Улицата ще бъде затворена за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул. "Огражден" – ще бъде въведена  ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 3. По ул. "Родина" от ул. "Александър Стамболийски" до ул. "Клокотница". Ще бъде въведена  ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. Канализационният клон ще се изгради до първа РШ след кръстовището с ул. "Александър Стамболийски", след което ще се отвори за движение на МПС. Изграждането на останалата част на клона ще бъде на следващ етап. Целта на тази дейност е да се освободи трасето на Градския транспорт в рамките на съгласувания срок.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.


В периода 01.05.2023 – 14.05.2023 г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Александър Стамболийски“ – между ул. “Шейново“ и ул. “Лутраки“. Ще бъде въведена ВОБД в два последователни етапа:
 • От ул. "Шейново" до  ул. "Св. Св. Кирил и Mетодий" – движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно;
 • В  кръстовището на ул. "Св. Св. Кирил и Методий"  и ул. "Ал. Стамболийски".  Движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно, като ще се регулира със светофарна уредба.

Участъкът от кръстовището до ул. "Лутраки" остава затворен за движение на МПС.

 1. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 2. По ул. "Иванянско шосе" – от подхода за магазин "Фантастико" ул. "Мадарски конник" до ул. "Стефан Стамболов". Участъкът е затворен за движение на МПС, като ще се осигурява подход към паркинга на магазин "Фантастико" до ул. "Стефан Стамболов" (от 01.05 до 05.05.2023 г.).
 3. В кръстовището на ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Иванянско шосе". Ще бъде въведена ВОБД – без затваряне (със стеснения) на кръстовището. На 09.05.2023 г. ще бъде затворен за движение Прелезът към ул. "Гурмазовски път", като за движение на МПС към квартала зад линията ще са осигурени обходни маршрути. Очаква се прелезът да бъде затворен до 20.05.2023 г.
 4. По ул. "Огражден" – ще бъде въведена ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 5. По ул. "Баба Тонка" от ул. "Рудозем" до ул. "Никола Обретенов" –  ще бъде въведена  ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. Очакваното начало на СМР по участъка е от 09.05.2023 г. при технологична възможност.
 6. По ул. "Родина" от ул. "Александър Стамболийски" до ул. "Клокотница" – ще бъде въведена  ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. Очакваното начало на СМР по участъка е от 09.05.2023 г. при технологична възможност.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

На празниците (6, 7 и 08.05.2023 г.) не се предвиждат СМР, като работните участъци ще бъдат надеждно обезопасени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя. 


ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БАНКЯ

В периода 24.04.2023 – 05.05.2023 г. строително-монтажни дейности ще се извършват в следните участъци:

1. По ул. “Александър Стамболийски“ – между кръгово кръстовище в центъра на град Банкя и ул. “Лутраки“. Ще бъде въведена ВОБД в два последователни етапа:
* От  кръгово кръстовище в центъра на град Банкя до 20 метра преди ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно.
* От 20 метра преди ул. "Св. Св. Кирил и Mетодий" до кръстовището (включително) с ул. "Ал. Стамболийски" – движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно, като ще се регулира със светофарна уредба.
* Участъкът от кръстовището до ул. "Лутраки" остава затворен за движение на МПС.

2. По ул. "Сливница" – между ул. "Цар Симеон" и ул. "Средна гора". Въведена е ВОБД, като улуцата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. "Иван Вазов". При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

3. По ул. "Иванянско шосе" – от ул. "Мадарски конник" до ул. "Стефан Стамболов". Участъкът е затворен за движение на МПС, като ще се осигурява подход към паркинга на магазин "Фантастико" (в началото откъм ул. "Стефан Стамболов", а след това откъм ул. "София").

4. В кръстовището на ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Иванянско шосе". Ще бъде въведена ВОБД – без затваряне (със стеснения) на кръстовището. Около 01.05.2023 г. ще бъде затворен за движение Прелезът към ул. "Гурмазовски път", като за движение на МПС към квартала зад линията ще са осигурени обходни маршрути. Очаква се прелезът да бъде затворен до 15.05.2023 година.

5. Ул. "Огражден" ще бъде затворена за движение на МПС. Ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР, за които ще бъдете своевременно уведомени.

На празниците (6, 7 и 08.05.2023 г.) не се предвиждат СМР, като работните участъци ще бъдат надеждно обезопасени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.


РАЗПИСАНИЯ НА АВТОБУСИ И ВРЕМЕННА ПРОМЯНА НА МАРШРУТИ:

 

? Разписание на автобусна линия № 44

? Разписание на временната електробусна линия № 42А

Временна промяна на маршрута на автобусна линия № 44

Временна промяна на маршрута на автобусна линия № 44 У

? Скъсяване на маршрута на автобусна линия № 42. Временна електробусна линия № 42 А


 


ДОКУМЕНТИ:
 

Заявление за присъединяване към новоизградения уличен канал;

Декларация за отказ от предоставянето на услугата канализация;

? Детайл на дворна ревизионна шахта.ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:

 

?  ГР.  БАНКЯ

 • ул. "Елин Пелин", ул. "Ведрина" (ул. "Кипарис"), ул. "Сердика", ул. "Бели брег", ул. "Летоструй", ул. "Баба Тонка", ул. "Слънчев бряг", ул. "Рудозем", ул. "Патриот" (ул. "Гурмазовски път), ул. "Бриз", ул. "Мир", ул. "Радост", ул. "Никола Обретенов", ул. "Христо Траянов", ул. "Боримечката", ул. "Янтра" – 3.9
 • ул. "Райна Княгиня", ул. "Перуника", ул. "Майска китка", ул. "Горски път" – 3.10
 • ул. "Спътник", ул. "Хъшове", ул. "Еделвайс", ул. "Ангел Каралийчев", ул. "Перуника", ул. "Лотос", ул. "Николай Некрасов", ул. "Невен" – 3.11
 • ул. "Захари Стоянов" и тупик, ул. "Георги Бенковски", ул. "Родина", ул. "Христо Смирненски", ул. "Слънчева скала" - 3.12
 • ул. "Юрий Гагарин", ул. "Царибродска" – 3.13
 • ул. "Кукувица", ул. "Кос", ул. "Венера", ул. "Искра", ул. "Средна гора", ул. "Зора", тупици към ул. "Цар Симеон", тупици към ул. "Ропотамо", ул. "Руй", ул. "Тинтява" – 3.14
 • ул. "Сливница",  ул. "Средна гора", ул. "Свобода", ул. "Славейче", ул. "Републиканска" –  3.15
 • ул. "Трапезица", ул. "Христо Ботев", ул. "Царевец", ул. "Иван Вазов" –  3.16
 • ул. "Ела", ул. "Роза" в участъка между ул. "Синчец" и ул. "Бор", ул. "Оборище" между ул. "Роза" и р. Банска, ул. "Бор" от ул. "Роза" до р. Банска –  3.17
 • ул. "Иларион Макариополски" между ул. "Цар Освободител" и ул. "Ела", ул. "Момина сълза" при кръстовището с ул. "Вежен", ул. "Вежен", ул. "Роза" от ул. "Бор" до ул. "Вежен" –  3.18
 • ул. "Тодор Каблешков", ул. "Петко Каравелов", ул. "В. Петлешков" –  3.19
 • ул. "Цар Симеон" при кръстовището с ул. "Венера" – 3.20
 • ул. "Цар Симеон" в участък между ул. "Венера" и ул. "Търнов рид" и участък между ул. "Сакар" и ул. "Търнов рид", при кръстовището с ул. "Тинтява", при кръстовището с ул. "Свобода" и ул. "Тинтява", при кръстовището с ул. "Славей" – 3.213.223.233.243.25
 • ул. "Цар Освободител" при кръстовището с ул. "Ела" – 3.26
 • ул. "Варна" в обхвата на ул. "Райко Даскалов", ул. "Бреза", ул. "Язовирски път", ул. "Малина" – 3.273.283.29
 • ул. "Созопол" и кръстовището при бул. "Варна" – 3.35
 • ул. "Царибродска" между ул. "Петко Д. Петков" и ул. "Христо Смирненски" – 3.36
 • ул. "Св. Св. Кирил и Методий" между ул. "Александър Стамболийски" и ул. "Петко Д. Петков" – 3.373.383.393.40
 • ул. "Св. Св. Кирил и Методий" между ул. "Стара планина" и ул. "Г. С. Раковски" – 3.413.41А3.423.43
 • ул. "Св. Св. Кирил и Методий" между ул. "Жан дьо Лафонтен" и ул. "Петко Д. Петков" – 3.44
 • ул. "Св. Св. Кирил и Методий" между ул. "Христо Смирненски" и ул. "Петко Д. Петков" – 3.453.463.47
 • ул. "Св. Св. Кирил и Методий" между ул. "Варна" и ул. "Петко Д. Петков" – 3.48
 • ул. "Иванянско шосе" между ул. "Стефан Стамболов" и ул. "София" – 3.57
 • ул. "Иванянско шосе" между ул. "София" и ул. "Жълтуга" – 3.58
 • ул. "Александър Стамболийски" между ул. "Княз Борис I" (ул. "Майор Коста Паница") и ул. "Странджа" – 4.14.24.34.4
 • ул. "Александър Стамболийски" между ул. "Захари Стоянов" и ул. "Слънчева скала" – 8.18.28.38.4
 • ул. "Александър Стамболийски" между ул. "Странджа" и ул. "Лутраки" – 8.58.68.7
 • ул. "Александър Стамболийски" между ул. "Странджа" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – 8.8 8.98.10
 • ул. "Александър Стамболийски" между ул. "Шейново" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – 8.11
 • ул. "София" при ул. "Райна Княгиня" – 8.15
 • кръстовището при ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Иванянско шосе" – 8.168.178.188.19

?  КВ. "ВЕРДИКАЛ"

 • ул. "Брацигово", ул. "Гергулят" с тупик, ул. ?Гергина“, участък от ул. ?Ахелой“ с тупик, тупици към ул. "Методи Иванов", ул. "Окол", ул. "Гребето", участък от ул. "Свилен Миланов", ул. ?Мадара“, участък от ул. "Преслав" – 3.7
 • ул. "Хумата", ул. "Язовирски път", ул. "Малина" (ул. "Ангел Заберски"), ул. "Бреза", ул. "Райко Даскалов", ул. "Пожаревски път", участък от ул. "Камчия", ул. "Карамфил", ул. "Петър Никифоров", участък от ул. "Ручей" ул. "Плиска", ул. "Бряст" 3.8
 • ул. "Варна" между ул. "Петър Никифоров" и ул. "Скакач", участък от ул. "Карамфил" при ул. "Варна" – 3.30 3.31
 • участък от ул. "Бряст" и кръстовището при ул. "Варна", ул. "Плиска" – 3.32
 • ул. "Варна" между ул. "Петър Никифоров" и ул. "Окол" – 3.33
 • ул. "Варна" от кръстовището с ул. "Гургулят" и ул. "Царибродска" и в участъка между ул. "Бряст" и ул. "Плиска" – 3.34

?  КВ.  "ГРАДОМАН"

 • ул. ?Акад. Любомир Чакалов“, ул. ?Астра", ул. "Огражден", ул. "Копривщица", ул. "Мальовица", ул. "Хан Кардам“ – 3.6

?  КВ. "МИХАЙЛОВО"

 • ул. "Даме Груев", ул. "Йордан Йовков", ул. "Иглика", ул. "Димчо Дебелянов", ул. "Любен Каравелов" – 3.1
 • ул. "Зорница" от ул. "Излет" до ул. "Никола Вапцаров" 3.2
 • ул. "Китка" между ул. "Зорница" и ул. "Никола Вапцаров", ул. "Зорница" между ул. "3" и ул. "Китка", ул. "Габър" при кръстовището с ул. "Никола Вапцаров" – 3.3 3.5
 • ул. "Китка" между ул. "Зорница" и ул. "Никола Вапцаров" – 3.4
 •  ул. "Христо Ясенов" и част от ул. "Никола Вапцаров" – 8.12
 • ул. 7 и част от ул. "Никола Вапцаров" между ул. "Пере Тошев" и ул. "Гоце Делчев" – 8.13
 • ул. "Никола Вапцаров" между ул. "Любен Каравелов" и ул. "Гоце Делчев" – 8.14

 ?  МАРШРУТИ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

 • Автобусна линия № 42 – 3.49
 • Автобусна линия № 44 – 3.50A и 3.50B
 • Автобусна линия № 49 – 3.51

 ?  МАРШРУТКИ КЪМ АВТОБУСНИ ЛИНИИ №№ 42 и 49

 • Маршрутки към автобусна линия № 42 – 3.523.533.54
 • Маршрутки към автобусна линия № 49 – 3.55 и 3.56