Адрес за кореспонденция:

Столична община
ул. "Московска" № 33
София 1000

Код по Булстат: 000696327


Адреси на Столичната общинска администрация

Районни администрации

Общински предприятия


Уважаеми посетители на Електронния портал на София,

Ако желаете да подадете сигнал от неспешен характер за нередност или проблем на територията на Столична община – моля кликнете на Контактен център .

Ако желаете да зададете въпрос към председателя и комисиите към Столичен общински съвет или към кмета на Столична община и неговия екип, да подадете писмо, предложение, жалба за непрозрачност, отказ на информация или непочтеност на служител – моля кликнете на Контактен център.

Ако желаете да получите достъп до обществена информация, създадена или съхранявана в Столична община – моля кликнете на Достъп до обществена информация.


Основни телефони за връзка:

Контактен център
0700 17 310
02 9377 303
(денонощно)
За подаване на сигнали и получаване на информация, свързани с дейността на Столична община (СО)
Столичен инспекторат
02 987 55 55
(денонощно)
За сигнали, свързани с чистотата, замърсяване от строителство, външна реклама, търговия на открито, паркиране, кучета и др.
Приемна
02 9377 582
02 9377 489
(9.00-17.30)

За записване за среща с кмета на СО, заместник-кметовете и секретаря на СО

График за приемни дни на административните ръководители на СО в присъствена форма 

График за приемни дни на административните ръководители на СО в дигитална среда

Приемно време на направление ?Архитектура и градоустройство“

 


Работно време на Центъра за административно обслужване на Столична община, находящ се в гр. София, ул. "Московска" № 33, партер:

Понеделник - петък: 07:30 - 19:30 часа

Събота: 7:30 - 15:30 часа


Уважаеми граждани,

В случай, че се налага лично посещение от страна на хора в неравностойно положение в някоя от административните сгради на Столична община, находящи се на адрес:

  • Град София, улица ?Московска“ № 41;
  • Град София, улица ?11-ти Август“ № 4;
  • Град София, улица ?Георги Бенковски“ № 12;
  • Град София, улица ?Цариградско шосе“ № 17,

моля да имате предвид, че достъпът се осъществява с гъсеничен мобилен подемник, който ще бъде осигурен на съответния адрес след предварително подаване на заявка на телефон : 02/9377270 или 02/9377283, поне два часа предварително.


Контакти с кабинети на заместник-кметовете и директорите на дирекции в Столична община
 

Структура Ръководител Телефон
Дирекции на пряко подчинение на кмета    
    дирекция ''Вътрешен одит'' Димитринка Симова 02 9884 051
    дирекция ''Сигурност'' вр. и.д. директор Момчил Будинов 02 9377 491
    дирекция ''Аварийна помощ и превенция'' Красимир Димитров 02 904 1314
заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" Иван Гойчев  02 904 1370
    дирекция ''Информационни технологии'' Борислав Панайотов 02 9377 654
    дирекция ''Дигитализация, иновации и инвестиции'' Добринка Благова  
заместник-кмет по направление "Правен и административен контрол" Никола Лютов 02 9377 363
    дирекция ''Правни дейности'' вр. и.д. директор Евелина Турмакова 02 9377 551
    дирекция ''Административен мониторинг'' Гергана Георгиева 02 9377 437
секретар на Столична община и ръководител на направление "Общинска администрация" вр.и.д. секретар Адриана Попова 02 9377 302
    дирекция ''Административно обслужване'' Вяра Петрова 02 9377 320
    дирекция ''Човешки ресурси'' вр. и.д. директор Мая Бошнакова 02 9377 295
    дирекция ''Управление на административен сграден фонд''  Петър Петков 02 9377 243
заместник-кмет по направление "Финанси и здравеопазване" Иван Василев 02 9377 229
    дирекция ''Финанси'' Марияна Вълкова 02 9377 453
    дирекция ''Икономика и търговска дейност'' Димитринка Димитрова 02 846 8781
    дирекция ''Общински приходи'' Методи Мутафчиев 02 904 1294
    дирекция ''Обществени поръчки и концесии'' Станислав Дилковски 02 9377 369
    дирекция ''Общинска собственост'' вр. и.д. директор Мая Кескинова-Караканова 02 9377 260
    дирекция ''Здравеопазване"  Моника Чеуз 02 981 0743
заместник-кмет по направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" Никола Барбутов 02 9377 206
    дирекция ''Европейски политики, програми и туризъм'' Мария Гончева 02 904 1380
вр. и. д. заместник-кмет по направление "Обществено строителство" Иван Василев 02 9377 240
    дирекция "Изграждане и ремонт на уличната мрежа'' вр. и. д. директор Емилиян Георгиев 02 802 8983
    дирекция ''Строителство''   02 904 1454
заместник-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност" Илиян Павлов 02 904 1441
   дирекция ''Транспорт''  Иван Николов 02 904 1018
   дирекция ''Управление и анализ на трафика''  Димитър Петров 02 904 1442
заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване"  Надежда Бобчева 02 9377 351
    дирекция ''Зелена система''  Димитър Данчев 02 904 1421
    дирекция ''Околна среда''  Лазар Петрунов 02 9377 585
    дирекция ''Планиране и управление на дейностите по отпадъци''  Емил Георгиев 02 9377 403
    дирекция ''Климат, енергия и въздух''   вр. и.д. директор Яна Георгиева 02 904 1362
заместник-кмет по направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" Надежда Бачева 02 9377 214
    дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни''   Минка Йовчева 02 8035 909
    дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти"  Светлана Ангелова 02 8035 919
заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" Яна Генова 02 9377 466
    дирекция ''Култура''   Биляна Генова 02 988 2008
    дирекция ''Образование''

    Приемно време на дирекция ?Образование“

  • Всеки вторник от месеца: от 14:00 до 16:00 часа
  • Всеки четвъртък от месеца: от 10:00 до 12:00 часа
вр. и.д. директор Стефана Дечева 02 943 3183
    дирекция ''Спорт и младежки дейности''   Десислава Темелкова 02 981 0651
главен архитект на гр. София и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство" арх. Здравко Здравков 02 9238 310
    дирекция ''Инвестиционно отчуждаване'' арх. Венцислав Тодоров 02 9238 364
    дирекция ''Правно-нормативно обслужване'' вр. и.д. директор Десислава Петрова 02 9238 292
    дирекция ''Общински строителен контрол''   урб. Цветан Тодоров 02 9238 240
    дирекция ''Административна''      вр. и.д. директор Катя Владимирова 02 9238 301
    дирекция ''Териториално планиране''   урб. Златко Терзиев 02 9238 220
    дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство"   арх. Николай Каменов 02 9238 299
    дирекция "Градска среда" вр. и.д. директор Полина Стефанова 02 9238 222
    дирекция "Контрол и мониторинг" Елена Василева 02 9238 339
дирекция ''Секретариат на СОС'' Станислава Стоянова 02 9377 401