Нашата стратегия

Осигуряването на комфортна и уютна среда за жителите и гостите на град София е сред основните приоритети на Столичната община. За тази цел през годините последователно инвестираме в изграждането на нови общински сгради, подобряване състоянието на съществуващите, изграждане на ВиК мрежа и корекция и ремонт на речните корита. Амбицията на Столична община е да създаде удобна среда, в която децата да растат и учат. За да се осигури необходимия капацитет и място за всички деца в детските градини и училища в ...

Повече по темата

През 2018 г. започнаха строително-ремонтни работи на сградите на 26 училища и детски градини на територията на пет столични района: ?Надежда“, ?Илинден“, ?Красна поляна“, ?Връбница“ и ?Средец“. Дейностите в тези обекти, от които 15 училища и 11 детски градини, са с европейско финансиране по Оперативна програма ?Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. Стойността на проекта е 63,6 млн. лв., от които 58 млн. лв. са безвъзмездно финансиране, а 5,6 млн. лв. – собствен принос от бюджета на Столична община. Ремонтните работи ...