ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДИСПАНСЕРИ, ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИ, РЕГИСТРИРАНИ В СТОЛИЧНА РЗИ, ВКЛЮЧВАЩИ:  

Диагностично-консултативни центрове

Медицински центрове

Дентални центрове

Медико-дентални центрове

Медико-диагностични лаборатории

Самостоятелни медико-технически лаборатории

Хосписи

Групови практики за специализирана медицинска помощ

Групови практики за специализирана дентална помощ

Групови практики за първична медицинска помощ

Групови практики за първична дентална помощ

Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ

Индивидуални практики за специализирана дентална помощ

Индивидуални практики за първична медицинска помощ

Индивидуални практики за първична дентална помощ

Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Лечебни заведения, извършващи дейност по специалността "Физикална  и рехабилитационна медицина" на територията на гр. София