Нашата стратегия

Столично общинско здравеопазване прилага политиката на Столична община в областта на здравеопазването, която цели осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ, създаване на здравословни условия за отглеждане и възпитание на децата и учениците. Опазването и укрепването на здравето на жителите на столицата е приоритет на Столичната община.

Здравен портал на Столична община

Здравният портал на Столична община има за цел да предостави обширна информация за общинските лечебни заведения на територията на Община София, за лекарите-специалисти, практикуващи в тях, както и да даде възможност на потребителите да запазват часове за преглед ...