ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА


ИВАН ВАСИЛЕВ

??????????????Направление "Финанси и здравеопазване"
???????и ???????вр.и.д. Направление "Обществено строителство"

НАДЕЖДА БОБЧЕВА

???????Направление ?Зелена система, екология и земеползване“

НИКОЛА БАРБУТОВ

???????Направление ?Европейски политики, международна дейност и туризъм“

ЯНА ГЕНОВА

???????Направление ?Култура, образование, спорт и младежки дейности“

НАДЕЖДА БАЧЕВА

???????Направление ?Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“

ИЛИЯН ПАВЛОВ

Направление "Транспорт и градска мобилност"

ИВАН ГОЙЧЕВ

???????Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие"

НИКОЛА ЛЮТОВ

???????Направление "Правен и административен контрол"