Награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата

 

 

НАГРАДИ НА 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА
Прием на предложения за 2024 г.

Наградите на Столична община са признание за постиженията и приноса на хората на изкуството и културата за обогатяване на културния пейзаж на София. Наградите се връчват на 17 септември по повод Деня на София.

Столичната община приема предложения за Наградите за ярки постижения в областта на културата за 2024 г.
Предложения могат да се подават до 26 юли 2024 г., включително, в следните области:

 • Литература
 • Театър
 • Музика
 • Визуално-пластични изкуства
 • Художествена фотография
 • Кино
 • Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда
 • Критика и журналистика в областта на културата
 • Танцово изкуство
 • Фолклорни сценични изкуства
 • Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства,

както и за

 • Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура – за цялостно творчество на творец/творчески колектив, работещ на територията на Столичната община.

КОЙ И ЗА КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕН

Могат да бъдат предложени творци или творчески колективи за конкретно произведение или художествен факт, създадени, представени и реализирани на територията на град София в периода 1 юли 2023 г. – 1 юли 2024 г. , които са с траен характер и реален принос
за културния живот на града.

Не могат да бъдат номинирани творци посмъртно.


КОЙ МОЖЕ ДА ПРЕДЛАГА

Предложения могат да правят неправителствени организации и граждански сдружения, работещи в областта на културата в София, регистрирани по ЗЮЛНЦ, както и други културни институции и юридически лица на територията на Столичната община. Предложения не могат да се правят от самите кандидати.


ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложения се приемат до 26 юли 2024 г. само по електронен път на https://kultura.sofia.bg/awards/.

Предложението трябва да съдържа мотивировка на кандидатурата (до две страници); творческа биография на автора/участниците в авторския колектив; авторски материал или конкретното произведение (книга, филм, запис на театрален спектакъл/концерт и пр.), което е повод за предложението; контактна информация за вносителите на предложението; контактна информация за предложения творец/творчески колектив.


НАГРАДИТЕ

се връчват на тържествена церемония в Деня на София – 17 септември.

Жури от професионалисти в областта на културата прави селекция от всички постъпили предложения и създава кратък списък с до 3 номинации във всяка от областите, както и за Специалната награда.


Вижте Статута и носителите на наградите в предходни години на https://kultura.sofia.bg/awards/.

За допълнителна информация: 02 986 22 78, 02 987 21 79 – дирекция ?Култура“ на Столичната община.

01.07.2024