Нови графици за монтаж на отоплителни уреди на електричество (климатици)

Продължават монтажите на отоплителни уреди на електричество (климатици) по нови 3 графика, актуални към 11.09.2023 г.:

  • за районите: ?Банкя“, ?Витоша“, ?Връбница“, ?Възраждане“, ?Красно село“, ?Кремиковци“ и ?Лозенец“. Приложен График, актуален към 11.09.2023 г.: ТУК;
  • за районите: ?Кремиковци“ и ?Панчарево“. Приложен График, актуален към 11.09.2023 г.: ТУК;
  • за районите: ?Младост“, ?Надежда“, ?Овча купел“, ?Сердика“ и ?Слатина“. Приложен График, актуален към 11.09.2023 г.: ТУК.
12.09.2023