ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

ОБЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА КВ. "ОБЕЛЯ", РАЙОН "ВРЪБНИЦА"


Схема на движение във връзка с достъпа до ДГ № 138 "Приятели"

Схема на движение във връзка с достъпа до ДГ № 138 "Приятели" (с посочване на затворените улици)

Схема на движение във връзка с достъпа до 62. ОУ "Христо Ботев" (с посочване на затворените улици)


 

С ЦЕРЕМОНИЯ ?ПЪРВА КОПКА“ ЗАПОЧНА ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ЗА КВАРТАЛ ?ОБЕЛЯ“, РАЙОН ?ВРЪБНИЦА“

На 16 декември 2022 г. в столичния район ?Връбница“ се проведе официална церемония ?Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по доизграждане канализационна мрежа в квартал ?Обеля“. Събитието се провежда в изпълнение на проект ?Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. – безвъзмездна финансова помощ, и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На събитието присъстваха д-р инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет, направление ?Обществено строителство“ в Столична община, инж. Петър Костов – директор дирекция ?Строителство“ в Столична община, г-н Младен Младенов – кмет на район ?Връбница”, представители на ОП ?Околна среда 2014 – 2020 г.“, членове на екипа за управление на проекта, представители на фирмите изпълнители, граждани и медии.

В кв. ?Обеля“ ще се изгради разделна канализационна мрежа, така че битовите отпадъчни води ще се събират и заустват в главните канализационни колектори и ще достигат до ПСОВ ?Кубратово“, а в дъждовни колектори ще се събират повърхностните дъждовни води, които ще се заустват в р. Какач. Общата дължина на изградената канализационна мрежа е 4375 м – битова канализация, и 3121 м – дъждовна канализация. Предвидените строителни дейности включват изграждане на канализационни клонове по следните улици: ул. ?акад. Д. Лихачов“, ул. ?Ефрем Чучков“, ул. ?4-та“, ул. ?5-та“, ул. ?6-та“, ул. ?7-ма“, ул. ?8-ма“, ул. ?9-та“, ул. ?10-та“, ул. ?12-та“, ул. ?13-та“, ул. “18-та“, ул. ?19-та“, ул. ?21-ва“, ул. ?24-та“, ул. ?Воденичарски път“, ул. ?Тр. Синапов“ и ул. ?Обелски могили“.

След изпълнението на строителните дейности в кв. ?Обеля“ ще бъдат присъединени 856 еквивалент жители към канализационната мрежа. Общата стойност на обекта е 6 809 816,80 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Изграждането на модерна техническа инфраструктура е водещ приоритет на Столична община, с оглед постигането на балансирана, качествена и устойчива жизнена среда.


 

ДОКУМЕНТИ:
 

Заявление за присъединяване към новоизградения уличен канал;

Декларация за отказ от предоставянето на услугата канализация;

? Детайл на дворна ревизионна шахта.

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
 

Етапи 1 и 2

Етап 3.1

?  Етап 3.2

?  Етапи 4, 5, 6 и 7

?  Етапи 8, 9 и 10

?  Етапи 11, 12 и 13

?  Етапи 14, 15 и 16

?  Етапи 17, 18 и 19

?  Схема за обходен маршрут на масов градски транспорт