Т Е К У Щ И   Р Е М О Н Т И

2020


 

През 2020 година:

 

? Обект на текущ ремонт са 1 878 улици;

? Положени са 206 067 кв. м асфалтобетон по пътни платна;

? Пренаредени са 23 052 кв. м паваж;

? Ремонтирани са над 50 дка тротоари в целия град;

? Сменени са над 1 100 капаци на шахти и оттоци;

? Подновени са близо 6 км еластични огради и парапети.