ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 

 • Корекция на река Владайска в участък от км 0+349 до км 0+730, район ?Овча купел“
 • Ремонт на съществуваща корекция на р. Владайска от ул. ?Дамяница“ до ул. ?Белоток“, район ?Витоша“
 • Ремонт на р. Боянска в участъка от ул. ?Вихрен” до ул. ?Иван Сусанин”, район ?Витоша”
 • Основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от ул. "Камен Андреев" до бул. "Княгиня Мария Луиза".

 

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ


ИЗГРАДЕНИ КОРЕКЦИИ НА РЕКИ:

 • Корекция на р. Драгалевска в участъка от О.Т. 121 – О.Т. 122  до ул. ?Сребърна” – в процедура по ЗОП. 
 • Корекция на р. Суходолска в участъка от ул. ?Траян Танев“ до ул. ?Брегалница“, кв. ?Суходол”, район ?Овча купел“ 
 • Корекция на р. Владайска в участъка от бул. ?Никола Петков” до бул. ?Овча купел” – първи етап от км 0+60 до км 0+349 и от км 0+800 до км 1+280“, район ?Овча купел“
 • Корекция на р. Владайска в участъка от бул. ?Овча купел” до бул. ?Житница”, район ?Красно село” и район ?Овча купел” в участъка от км 1+200 до 0+800”
 • Корекция на р. Владайска в участъка от края на ул. ?Дамяница” до пл. ?Сред село”, район ?Витоша”
 • Корекция на р. Новачица в участъка от бул. ?Драган Цанков“ до Психодиспансера ?Свети Наум“, район ?Изгрев“  
 • Изграждане на чакълозадържател на р. Въртопо, район ?Младост“
 • Корекция на р. Слатинска в участъка от бул. ?Владимир Вазов“ до ул. ?Константин Фотинов“, район ?Подуяне“
 • Корекция на р. Иванянска, с. Иваняне, район ?Банкя“
 • Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. ?Иван Селимски“ до жп линия София – Пловдив, район ?Слатина“
 • Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. ?Гео Милев” до ул. ?Кривина”, район ?Слатина“
 • Корекция на р. Суходолска от ул. ?Брегалница” до ул. ?Бъдеще”, район ?Овча купел“.


ИЗПЪЛНЕНИ РЕМОНТИ НА КОРЕКЦИИ НА РЕКИ:

 • Основен ремонт на коригиран участък от р. Банкянска в участъка от ул. ?Искър“ до парк ?Кестените“, район ?Банкя”
 • Основен ремонт на коригиран участък от р. Боянска в участъка от бул. ?Тодор Каблешков“ до ул. ?Вихрен“, район ?Витоша“
 • Основен ремонт на коригиран участък от р. Владайска в участъка от бул. ?Житница“ до бул. ?Иван Гешов“, район ?Красно село“
 • Основен ремонт на коригиран участък от р. Суходолска в участъка от надлез ?Надежда“ до ул. ?Клокотница“, район ?Надежда“
 • Реконструкция и възстановяване на коригираното речно корито на р. Перловска между ул. ?Оборище“ и бул. ?Мадрид“, район ?Оборище“
 • Ремонт на корекцията на р. Владайска преди и след моста на бул. ?Княгиня Мария Луиза“, район ?Сердика“
 • Основен ремонт на съществуваща корекция на река Боянска от ул. ?Иван Сусанин” до ул. ?Вихрен“, район ?Витоша”