ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, АНАЛИЗИ И ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА 
 

На основание чл. 28 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл.71 от Правилника за прилагане на ЗПП и чл.61, ал. 5 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК) се публикуват тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади за дейността на предприятията и дружествата с общинско участие в капитала.

Отчети за приходите и разходите (ОПР) и счетоводни баланси на едноличните общински търговски дружества се публикуват съгласно Решение № 332 по Протокол № 14 от 28.04.2016 г. на Столичния общински съвет.

Счетоводните баланси на общинските търговски дружества и общинските предприятия може да се разгледат в портала на Агенция по вписванията, "Търговски регистър и регистър ЮЛНЦ", в рубриката Справки, Справка по физическо или юридическо лице.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
(към 30.09.2023 година)
УПМБАЛ – София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД "Втора МБАЛ – София" ЕАД "Четвърта МБАЛ – София" ЕАД
"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД "Първа САГБАЛ – Света София" ЕАД "Втора САГБАЛ – Шейново" ЕАД
"СБАЛОЗ Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД "СБРДЦП – Света София" ЕООД "СБПЛР – Панчарево" ЕООД
"СБПЛР – Кремиковци" ЕООД "СБПЛР – Бухово" ЕООД ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД
"ЦКВЗ" ЕООД "Медицински център 9 – София" ЕООД "Медицински център ХХХI – Нови Искър" ЕООД
"Дентален център II – София" ЕООД "ДКЦ 2 – София" ЕООД "ДКЦ 3 – София" ЕООД
"ДКЦ 5 – София" ЕООД "ДКЦ 6 – София" ЕООД "ДКЦ 7 – София" ЕООД
"ДКЦ 8 – София" ЕООД "ДКЦ 11 – София" ЕООД "ДКЦ 12 – София" ЕООД
"ДКЦ 13 – София" ЕООД "ДКЦ 14 – София" ЕООД "ДКЦ 15 – София" ЕООД
"ДКЦ 16 – София" ЕООД "ДКЦ 17 – София" ЕООД "ДКЦ 18 – София" ЕООД
"ДКЦ 20 – София" ЕООД "ДКЦ 22 – София" ЕООД "ДКЦ 24 – София" ЕООД
"ДКЦ 25 – София" ЕООД "ДКЦ 28 – София" ЕООД "ДКЦ 29 – София" ЕООД
"ДКЦ 30 – София" ЕООД  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
(към 30.06.2023 година)
УПМБАЛ – София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД "Втора МБАЛ – София" ЕАД "Четвърта МБАЛ – София" ЕАД
"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД "Първа САГБАЛ – Света София" ЕАД "Втора САГБАЛ – Шейново" ЕАД
"СБАЛОЗ Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД "СБРДЦП – Света София" ЕООД "СБПЛР – Панчарево" ЕООД
"СБПЛР – Кремиковци" ЕООД "СБПЛР – Бухово" ЕООД ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД
"ЦКВЗ" ЕООД "Медицински център 9 – София" ЕООД "Медицински център ХХХI – Нови Искър" ЕООД
"Дентален център II – София" ЕООД "ДКЦ 2 – София" ЕООД "ДКЦ 3 – София" ЕООД
"ДКЦ 5 – София" ЕООД "ДКЦ 6 – София" ЕООД "ДКЦ 7 – София" ЕООД
"ДКЦ 8 – София" ЕООД "ДКЦ 11 – София" ЕООД "ДКЦ 12 – София" ЕООД
"ДКЦ 13 – София" ЕООД "ДКЦ 14 – София" ЕООД "ДКЦ 15 – София" ЕООД
"ДКЦ 16 – София" ЕООД "ДКЦ 17 – София" ЕООД "ДКЦ 18 – София" ЕООД
"ДКЦ 20 – София" ЕООД "ДКЦ 22 – София" ЕООД "ДКЦ 24 – София" ЕООД
"ДКЦ 25 – София" ЕООД "ДКЦ 28 – София" ЕООД "ДКЦ 29 – София" ЕООД
"ДКЦ 30 – София" ЕООД  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
(към 31.03.2022 година)
УПМБАЛ – София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД "Втора МБАЛ – София" ЕАД "Четвърта МБАЛ – София" ЕАД
"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД "Първа САГБАЛ – Света София" ЕАД "Втора САГБАЛ – Шейново" ЕАД
"СБАЛОЗ Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД "СБРДЦП – Света София" ЕООД "СБПЛР – Панчарево" ЕООД
"СБПЛР – Кремиковци" ЕООД "СБПЛР – Бухово" ЕООД ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД
"ЦКВЗ" ЕООД "Медицински център 9 – София" ЕООД "Медицински център ХХХI – Нови Искър" ЕООД
"Дентален център II – София" ЕООД "ДКЦ 2 – София" ЕООД "ДКЦ 3 – София" ЕООД
"ДКЦ 5 – София" ЕООД "ДКЦ 6 – София" ЕООД "ДКЦ 7 – София" ЕООД
"ДКЦ 8 – София" ЕООД "ДКЦ 11 – София" ЕООД "ДКЦ 12 – София" ЕООД
"ДКЦ 13 – София" ЕООД "ДКЦ 14 – София" ЕООД "ДКЦ 15 – София" ЕООД
"ДКЦ 16 – София" ЕООД "ДКЦ 17 – София" ЕООД "ДКЦ 18 – София" ЕООД
"ДКЦ 20 – София" ЕООД "ДКЦ 22 – София" ЕООД "ДКЦ 24 – София" ЕООД
"ДКЦ 25 – София" ЕООД "ДКЦ 28 – София" ЕООД "ДКЦ 29 – София" ЕООД
"ДКЦ 30 – София" ЕООД