Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.06.2023 г.

Дата на приключване: 03.07.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев, Прошко Прошков, Димитър Вучев, Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Влахов, Симеон Колев – общински съветници

Лице за контакти: Георги Божинов – старши юрисконсулт в направление ?Финанси и здравеопазване“


Тема: Проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община

Дата на откриване: 12.05.2023

Дата на приключване: 12.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, Зафир Зарков, Борис Петров – общински съветници

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство"


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 05.05.2023 г.

Дата на приключване: 05.06.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Борис Петров, Карлос Контрера, Лорита Радева, Симеон Колев – общински съветници

Лице за контакти: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция ?Секретариат на СОС“


Тема: Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

Дата на откриване: 04.05.2023 г.

Дата на приключване: 18.05.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Влахов – общински съветници

Лице за контакти: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция ?Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 25.02.2023

Дата на приключване: 27.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от ?Демократична България“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 35 резултата.