Тема: Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

Дата на откриване: 05.05.2023 г.

Дата на приключване: 19.05.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Веселин Милев, Борис Петров, Лорита Радева, Иван Пешев – общински съветници

Лице за контакти: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция ?Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Дата на откриване: 03.02.2023

Дата на приключване: 06.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, Малина Едрева, Ивайло Петков – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция ?Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Дата на откриване: 02.12.2021

Дата на приключване: 04.01.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Веселин Милев, д-р Ваня Тагарева, Борис Петров, Иван Пешев, Иван Виделов, Иво Божков, Марта Георгиева, Борислав Иванов, Карлос Контрера – общински съветници и г-н Георги Георгиев – председател на СОС

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция ?Секретариат на СОС“


Тема: Стратегия за сигурност на Столична община 2021 – 2027

Дата на откриване: 01.12.2020

Дата на приключване: 15.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борислав Иванов, Карлос Контрера, Веселин Милев, Иван Пешев, Борис Петров, Иво Божков – общински съветници

Лице за контакти: Бистра Цонева – главен експерт в дирекция ?Секретариат на СОС"


Тема: Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.09.2017

Дата на приключване: 03.11.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Илиев, Николай Стойнев, Владимир Данев, Миглена Горанова, Карлос Контрера, Симеон Славчев – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров