Тема: Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2024 - 2026 г.

Дата на откриване: 05.06.2024

Дата на приключване: 05.07.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Яна Генова – заместник-кмет на Столична община, направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности"

Лице за контакти: Снежана Янчева – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти

Дата на откриване: 30.05.2024

Дата на приключване: 12.06.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Мирослав Боршош – общински съветник, председател на ПКОКНКМ


Тема: Стратегия за развитие на културата ?Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

Дата на откриване: 23.05.2023

Дата на приключване: 23.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция ?Секретариат на СОС“


Тема: Приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.08.2022

Дата на приключване: 05.09.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт в дирекция ?Образование“; Даниела Угренова – старши експерт в дирекция ?Образование“


Тема: Нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 09.06.2022

Дата на приключване: 09.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община по направление ?Култура, образование, спорт и младежки дейности“

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт и Даниела Угренова – старши експерт в дирекция ?Образование“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 23 резултата.