Анкети

Тези анкети са достъпни за всички посетители на Портала на Столична община. Участвайте, за да споделите своето мнение и така да ни помогнете да превърнем нашата община в още по-добро място за живеене. Активни в момента са анкетно проучване на потребностите от работна сила (организирано от Агенция по заетостта) и анкета за удовлетвореността от Електронния портал на Столичната община.

Анкети за регистрирани потребители

За да се включите в тези анкети, е необходимо да се регистрирате в Портала на Столична община. Резултатите от тези анкети ни помагат за взимане на отговорни решения по различни теми.