ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 19.03.2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г. изм. и доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.


 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ ЗА 2023 ГОДИНА:

1.    Постановление № 46 на МС
2.    Писмо до Кмет на районна администрация
3.    Заявление
4.    Формуляр на проект (Приложение 1, към чл.3, ал.1)
5.    Финансов план (Приложение № 2, към чл.3, ал.1)
6.    Презентация

 


 АРХИВ – ПМС № 46


АРХИВ – ПМС № 129