В и К   М Р Е Ж А

2020


 

 • Изграждане на инженерната инфраструктура на ВиК мрежата на кв. ?Суходол“, р-н ?Овча купел“, подобект: ?Канализационни клонове 43, 44, 37, 38, 36, 24, 23, 21, 14, 16, 20, 18 ,19, 12“;
   
 • Главен канализационен клон по ул. ?Сребърна“, м. ?Кръстова вада-запад“, подобект ?Улична канализационна мрежа – 1-ви етап от бул. ?Гоце Делчев“ до ул. ?Сребърна“, район ?Триадица“;
   
 • Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по вътрешно-кварталните улици, попадащи във водосбора на Главен колектор IV между ул. ?Деян Попов“ и ул. ?Хан Аспарух“, кв. ?Горубляне“, р-н ?Младост“;
   
 • Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. ?Братя Станиславови“ в кв. ?Модерно предградие“, район ?Връбница“ – ?Софийска вода“ АД;
   
 • Изграждане на главен колектор I в участъка от ул. ?Падина“ по ул. ?Орех“ до о.т. 148 на ул. ?Орех“, кв. ?Суходол“, р-н ?Овча купел“;
   
 • Канализация и водопровод в кв. ?Бенковски“, район ?Сердика“ – ?Софийска вода“ АД и др.