ПРЕЗ 2019 ПРОДЪЛЖАВА:

СТРОИТЕЛСТВОТО НА 7 НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

?   строителство на една нова ДГ – м. ?Кръстова вада“, район ?Лозенец“;
?   разширения на 3 ДГ – ДГ № 60, кв. ?Княжево“, ДГ № 37, кв. ?Павлово“, район ?Витоша“ и ДГ № 12, район ?Студентски“;
?   реконструкции и разширения на 3 сгради на ДГ, изградени от етернитови плоскости – ДГ № 135, кв. ?Курило“, район ?Нови Искър“, ДГ № 96, район ?Искър“, ДГ № 124, район ?Красно село“.

И ОЩЕ:

?   разширение на I АЕГ и 112. ОУ, район ?Оборище“ – етап 1б;
?   изграждане на физкултурен салон към 37. СУ, район ?Люлин“;
?   изграждане на физкултурен салон към 176. ОУ, район ?Нови Искър“;
?   изграждане на пристройка за физкултурен салон и учебни кабинети към 64. ОУ, район ?Витоша“;
?   изграждане на пристройка за физкултурен салон и класни стаи към 175. ОУ, район ?Връбница“;
?   изграждане на пристройка с 9 класни стаи и санитарен възел към 63. ОУ, район ?Надежда“;
?   изпълнение на проект: изграждане (основен ремонт) реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на столична община“, ОПРР 2014 – 2020 г.

ПРЕЗ 2019 СТАРТИРА:

СТРОИТЕЛСТВОТО НА 8 НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

?   строителство на 3 нови ДГ:
     ?  м. ?Манастирски ливади“, район ?Триадица“;
     ?  кв. ?Овча купел“, район ?Овча купел“;
     ?  м. ?Горна баня“, район ?Овча купел“;
?  разширения и реконструкции на 5 сгради на ДГ – ДГ № 20, район ?Подуяне“, ДГ № 36, район ?Искър“, ДГ № 31, район ?Люлин“, ДГ № 30, район ?Изгрев“ и ДГ № 16, район ?Студентски“.

И ОЩЕ:

?  изграждане на 3-етажен учебен корпус към 28. СУ, район ?Красна поляна“;
?  изграждане на столова и кухня към 104. ОУ, район ?Триадица“;
?  възстановяване на плувен басейн и физкултурен салон в 30. СУ, район ?Възраждане“;
?  изграждане на физкултурен салон към 100. ОУ, район ?Сердика“;
изграждане на многофункционални спортни зали в 6 училища – райони ?Красно село“, ?Младост“, ?Студентски“, ?Витоша“ и ?Люлин“.


КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ПРЕЗ 2018 г.:
(Изтегли презентацията)
 

СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Въведени в експлоатация 5 нови сгради на детски градини в  районите:

?   ?Младост“ – нова ДГ за 10 групи;
?  ?Витоша“ – разширение на ДГ № 160, кв. ?Драгалевци” и преустройство на старо боянско училище;
?  ?Красно село“ – разширение на ДГ № 134 с изграждане на нов физкултурен салон и логопедични кабинети;
?   ?Люлин“ – реконструкция на ДГ № 35, етап 2.

НОВИ 18 ГРУПИ – 430 МЕСТА


СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДОВЕДЕ ДО:

ПРЕОДОЛЯН НЕДОСТИГ НА МЕСТА:

?   ЗА ГРАДИНСКИ ГРУПИ –  в 15 района на Столична община:  ?Средец“, ?Възраждане”, ?Оборище“, ?Сердика“, ?Подуяне“, ?Изгрев“, ?Илинден“, ?Надежда“, ?Искър“, ?Младост“, ?Люлин“, ?Връбница“, ?Кремиковци“, ?Нови Искър“ и ?Панчарево“;

?   ЗА ЯСЛЕНИ ГРУПИ – в районите  ?Нови Искър”, ?Кремиковци“
 

СВЕДЕН ДО МИНИМУМ НЕДОСТИГ:

?   ЗА ГРАДИНСКИ ГРУПИ –  в районите ?Възраждане“, ?Сердика“, ?Младост“, ?Студентски“ и ?Банкя“;

?   ЗА ЯСЛЕНИ ГРУПИ – в район ?Панчарево“


ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

?   завърши разширението на I АЕГ и 112. ОУ, район ?Оборище“ – етап 1а;
?   завърши изграждането на нов корпус към 149. СУ, район “Овча купел“ – физкултурен салон, кабинети, класни стаи;
?   завърши ремонта на училищния двор на 164. ГПИЕ и 129. ОУ, район ?Оборище”;
?   ремонтни дейности в 24 училища и 24 детски градини – основни ремонти, реконструкции, обновявания, внедряване на мерки за енергийна ефективност, създаване на достъпна среда.