Решение № 202 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. ?ж.к. Люлин-център“, Район ?Люлин“, започваща от осова точка 23 до осова точка 120 и преименуване на ул. ?611“ на ул. ?Инж. Христо Проданов“

24.03.2023

Решение № 201 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица, находяща се в гр. София, Район ?Студентски“, местност ?Малинова долина - части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“ с името ?Академик Райна Ангелова Георгиева“

24.03.2023

Столична община съобщава за обявената от ?ВИДЕКС АРМС“ ООД актуализирана информация за аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария, в изпълнение на чл. 116д, ал. 6 от ЗООС

15.03.2023

Решение № 161 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за допускане поправка на явна техническа грешка в Решение № 30 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. в частта, касаеща преименуването на улица ?15-та”, кв. ?Градоман”, гр.Банкя

02.03.2023

Решение № 143 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район ?Студентски“ с името ?Петър Витанов“

02.03.2023

Решение № 142 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица ?412“ в Район ?Младост” с името ?Проф. Петко Венедиков“

02.03.2023

Решение № 141 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица ?5037-ма“ в Район ?Искър“ с името ?Проф. Иван Апостолов“

02.03.2023

Решение № 130 на Министерския съвет от 17 февруари 2023 г. за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на: Обект ?Модернизация на път I-8 ?Калотина – СОП“, част от Обект ?Автомагистрала ?Европа“

02.03.2023

Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект ?Модернизация на път I-8 ?Калотина - СОП“, част от Обект ?Автомагистрала ?Европа“

21.02.2023

Решение № 112 по Протокол № 70 от 09.02.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на ул. ?13-та“ от о.т. 20 до о.т. 24, кв. 19а по плана на кв. Градоман, гр. Банкя, с името ул. ?Калата“

17.02.2023