ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ЗА КВ. "КРЪСТОВА ВАДА-ИЗТОК", РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"


 

П О К А Н А

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ЗА КВАРТАЛ ?КРЪСТОВА ВАДА-ИЗТОК”, РАЙОН ?ЛОЗЕНЕЦ“


На 18 октомври 2022 г. от 11:00 часа в столичния район ?Лозенец“ ще се проведе официална церемония ?Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по изграждане на канализационна мрежа в квартал ?Кръстова вада-изток“. Събитието се провежда в изпълнение на проект ?Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща  стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 44 017 303,06 лв. собствен принос. Проектът е финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Ще бъдат изградени Отливен канал по ул. ?Флора Кънева" и ул. ?Арарат“ до заустването му в р. Драгалевска и Главен клон 1Б по улица ?Флора Кънева“, в участъка от ул. ?Арарат“ до ул. ?Акад. Иван Буреш“, в участъка от ул. ?Проф. Георги Йолов“ до ул. ?Проф. Лилия Гюлева“, както и по ул. ?Проф. Лилия Гюлева“ до "Софийски околовръстен път".

Новоизградената смесена канализационна мрежа ще е с обща дължина 1452 м, като към канализационната мрежа на Столична община ще бъдат присъединени 359 еквивалент жители. Реализирането на обекта е от изключителна важност, за да бъде възможно отвеждането на отпадъчните води и от квартал ?Драгалевци“.

Общата стойност на обект квартал ?Кръстова вада-изток“ е 2 710 920,00 лв.

Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Изграждането на модерна техническа инфраструктура е водещ приоритет на Столична община с оглед постигането на балансирана, качествена и устойчива жизнена среда.
 ДОКУМЕНТИ:
 

Заявление за присъединяване към новоизградения уличен канал;

Декларация за отказ от предоставянето на услугата канализация;

? Детайл на дворна ревизионна шахта.

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:
 

Етап I Етап II Eтап III Eтап IV
Eтап V Eтап VI Eтап VII Eтап VIII