Инвестиционно предложение: ?Изграждане на нова ВЛ 110 kV ?Металургия – Негован” в землището на гр. Нови Искър, район ?Нови Искър”, Столична община, с възложител ?ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

13.10.2021

Столична община обявява инвестиционно предложение: ?Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец”, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.522, кв. 70, м. Манастирски ливади-запад, район ?Витоша”, Столична община, с възложител ?СВИЛОЗА” АД

23.09.2021

Столична община обявява инвестиционно предложение: ?Изграждане на сондажен кладенец за водоснабдяване на търговски офис за обществено обслужване, автомивка и сервиз годишни технически прегледи”, в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.530, м. ?Герена”, с. Долни Богров, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?АИТ РЕНТ” ЕООД

23.09.2021

Столична община обявява инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода на ?Павилион за бързо хранене и навес (автомивка) за почистване на автомобили”, в поземлен имот с идентификатор 68134.2820.2039, кв. ?Орион”, ул. ?Танкист”, район ?Сердика”, Столична община, с възложител ?ДД ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД

23.09.2021

Столична община обявява инвестиционно предложение: ?Изграждане на многофункционална сграда ?За обществено обслужване, жилища, ТП (трафопост) и ЛПСОВ (локално пречиствателно съоръжение за пречистване на битови отпадъчни води)”, в поземлен имот с идентификатор 29150.7106.1052, кв. нов 41А, м. ?Манастирище”, с. Железница, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?СКАЙ ХОУМ” ЕАД

23.09.2021

Столична община обявява инвестиционно предложение: ?Коригиране на нивото на кота било на Клетка № 1 и Клетка № 2 на Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване”, с възложител Столична община

23.09.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на временен паркинг”, в УПИ III – 105, кв. 19, м. ?Трета извънградска част”, район ?Средец”, Столична община, с възложител ?АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД

05.08.2021

Промяна в инвестиционно предложение за организиране на нова площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), опаковки (хартиени, пластмасови и метални) в 427 кв. м от поземлен имот в гр. Банкя, Столична община, с възложител ?БИСКО 1” ЕООД

27.07.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилни свободно стоящи жилищни сгради и локално пречиствателно съоръжение в поземлени имоти, с. Герман, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?АРГО 19” ООД

27.07.2021

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590517/ 19.05.2010 г.

23.07.2021

— 10 Елементи на страница
Показване на 41 - 50 от 70 резултата.