Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция ?Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително № 11530322/ 09.09.2011 г. за водовземане от подземни води, допълнително заявено с вх. № РР-02-291-(4)/16.05.2022 г. и изменение на разрешителното

09.06.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на сграда с офиси, магазини и складове, покривна/фасадна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с продажба на излишъка, покривна инсталация за енергия за подгряване на вода, сондаж (тръбен кладенец) за собствени нужди и водоплътна изгребна яма“ в поземлен имот в с. Волуяк, район ?Връбница“, Столична община, с възложител ?БРУНАТА” ООД

07.06.2023

Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция ?Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец ?ТК – ИНГРЕДИА БИЛД – ПАНЧАРЕВО – 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中“

05.06.2023

Инвестиционно предложение: ?Добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване, шредиране –R12) на отпадъци (ОЧЦМ), (ИУЕЕО), (ИУМПС) и (НУБА) в р-н "Сердика", ПИ с идентификатор 68134.505.2024 с възложител ?ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД

02.06.2023

Инвестиционно предложение: ?Извършване на дейности по съхраняване на отпадъчни опаковки от дървени материали с код 15 01 03 на действащата площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, в УПИ XIV-1079, м. ?Орландовци“, ул. ?Одеса“ № 36, гр. София, с възложител ?ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

02.06.2023

Съобщение във връзка с постъпило Заявление в Басейнова дирекция ?Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец ?ТК Тенис клуб – ПФК ЦСКА – София, "Борисова градина“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи

30.05.2023

Инвестиционно предложение: ?Реконструкция на стадион ?Българска армия“, район ?Средец“, и парк ?Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа, с възложител ?СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД

30.05.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1114.191, м. ?Факултета“, гр. София, район ?Красна поляна“, Столична община, с възложител ?ФОКС ТРЕЙД ПЛЮС” ЕООД

29.05.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, подземни паркинги и трафопост, вкл. геотермална отоплителна инсталация“, находящ се в район ?Лозенец“, с възложител ?АРТСТРОЙ 1 ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД

19.05.2023

Инвестиционно предложение за: ?Зелен коридор на здравето, район ?Надежда”, гр. София”, по проект URBiNAT – ?Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата”, с възложител Столична община

15.05.2023

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 65 резултата.