Инвестиционно предложение: ?Газификация на централна автобаза ДП РДВ“, поземлен имот с идентификатор 68134.709.522, район ?Слатина“, гр. София, Столична община, с възложител Държавно предприятие ?Ръководство на въздушно движение“

12.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ във връзка с обект: ?Благоустрояване и реконструкция на парк в УПИ I, кв. 56 (поземлен имот с идентификатор 35239.6107.1837), с. Казичене, район ?Панчарево“, Столична община (СО), с възложител район ?Панчарево“, СО

07.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на временен паркинг“ в поземлени имоти с идентификатор 68134.2808.135 и 68134.2808.2124, район ?Връбница“, Столична община, с възложители М. Йорданов, Д. Блажева и Л. Георгиев

06.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1114.191, м. ?Факултета“, гр. София, район ?Красна поляна“, Столична община - коригирана информация, с възложител ?ФОКС ТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД

03.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на временен паркинг“ в УПИ III-3305,7053 (поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.1607.7209), кв. 12, м. ж.к. "Малинова долина“, район ?Студентски“, Столична община, с възложител ?ДАЛИЯ РЕЗИДЪНС“ ЕООД

03.06.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530509/16.08.2017 г., чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец ?ТК1 - ЕС ЕН БИ-МАЛАШЕВЦИ,球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中“

02.05.2024

Инвестиционно предложение за ?Инсталиране на линия за рециклиране на отпадъци от текстил и увеличаване на площта на площадката“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, гр. София, район ?Кремиковци“, Столична община

30.04.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на временен открит паркинг“ в УПИ I-128,1469 (имот с идентификатор 68134.1007.400), гр. София, район ?Триадица“, Столична община, с възложител ?ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

09.04.2024

Столична община съобщава за изменение на инвестиционно предложение: ?Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“, с възложител Държавно предприятие ?Национална компания ?Железопътна инфраструктура”

01.03.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618 (поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2734), кв. 1, м. СПЗ "Модерно предградие-разширение“, р-н ?Връбница“, Столична община, възложител ВМВ ЕООД

29.02.2024

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 61 резултата.