КОГА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ?


При контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии съгласно Закона за здравето.

?  При възраст на жената, не по-голяма от навършени 45 години към датата на подаване на заявлението.

?  При непредставяне на изискуемите документи по Програмата.

?  Не се одобряват кандидати, заявили желание за трети и следващ опит за финансиране по програмата.

?  При наличие на антрални фоликули и нормална големина на матката, видно от трансвагинално ехографско изследване на матка и яйчници и резултат от хормонално изследване със стойности на AMH > 1.0 ng/ml. При непредставяне на епикриза от оперативната интервенция в случаите на оперативно отстранени (увредени) яйчници.

?  При непредставяне на три и повече броя епикризи от предходни инвитро процедури със собствени яйцеклетки, в които не се е стигнало до ембриотрансфер поради лошо качество на ембрионите, издадени от лечебното заведение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

?  При непредставяне на епикриза, удостоверяваща наличието на генетично състояние или заболяване, и експертно становище от специалист по медицинска генетика, посочващи нуждата от асистирана репродукция с донорски яйцеклетки.

?  При наличие на други причини, открити от Програмния съвет при разглеждане на представената документация от кандидатите.

?  При изчерпване на финансовите средства, гласувани за Програмата в бюджета на Столична община през съответната календарна година.