Проект за промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

Публикувано на 4.09.2017 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община и д-р Веселин Милев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към СОС

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат на e-mail: zdraveopazvane@sofia.bg
 
Доклад и проект за решение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г., доп. с Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010 г., изм и доп. с Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 1.05.2012г., изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.


Публикувано на 19.06.2017 г.

Вносител: д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Живка Новкова - общински съветници и Дончо Барбалов - зам. кмет на СО

Доклад и проект за решение

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София и преструктуриране на Превантивно - информационен център по проблемите на наркоманите

Публикувано на 08.03.2017 г.

Вносител: Дончо Барбалов - зам. кмет на СО, д-р Веселин Милев - председател на ПК по ЗСП и Йоанна Драгнева - общински съветник към СОС

Доклад и проект за решение

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни завдения

Публикувано на 21.11.2016

Вносители: д-р Веселин Милев - общински съветник; Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 20.06.2016 г.   

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Боряна Тасева, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/943 31 83

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 08.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Бистра Цонева, e-mail: bconeva@sofia.bg, тел.: 02/9377-572

Вносители: доц. Лилянда Еленкова - председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Искра Ангелова - председател на ПК по местно самооправление и общинска собственост, Милка Христова - заместник-председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Антон Койчев - заместник-председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Силвия Христова - ПК по здравеопазване и социална политика, Стоян Маджаров - ПК по здравеопазване и социална политика, д-р Антоанета Пейчева - заместник-кмет на Столична община по направление "Столично общинско здравеопазване"

Доклад и проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 17 резултата.