ДАННИ ЗА КОНТАКТИ С РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ,

на които ще се получава информация от гражданите през работната седмица без прекъсване,
предвид извънредната епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки в т. ч. в администрациите

 

РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ

Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район ''Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село'' Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци'' Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел'' Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''