Конкурс "Да украсим София за Коледа"

Традиционна кампания за външна празнична украса на сграда, балкон, двор и междублоково пространство на територията на Столична община

Кампанията ще продължи от 1-ви декември 2017 г. до 15 януари 2018 г.

Изпращайте до 3 снимки с Вашата украса на имейл адрес: ukrasi_sofia@mail.bg, най-късно до 15-ти януари 2018 г. Необходимо е да бъдат посочени трите имена на участника/име на организацията, адрес на украсения обект и координати за връзка.
На страницата във Фейсбук ДА УКРАСИМ 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 ЗА КОЛЕДА ще бъдат публикувани относимите към кампанията фотографии.
Трима от авторите (собствениците) на украсата, събрала най-много харесвания, ще получат парични награди:
ПЪРВА НАГРАДА  1 200 (ХИЛЯДА И ДВЕСТА) ЛЕВА
ВТОРА НАГРАДА 
600 (ШЕСТСТОТИН) ЛЕВА
ТРЕТА НАГРАДА
 – 300 (ТРИСТА) ЛЕВА
Класирането се осъществява въз основа на броя харесвания на снимка от изпратените на имейл адрес: ukrasi_sofia@mail.bg и публикувани до 3 (три) снимки за участник. Валидни за класирането са получените харесвания на снимката до 24.00 часа на 15 януари 2018 г.
В конкурса могат да участват организации или физически лица, навършили 18 години.
Победителите ще бъдат обявени във Фейсбук страницата ДА УКРАСИМ 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 ЗА КОЛЕДА след приключване на конкурса. Наградите на победителите ще бъдат връчени до 30 януари 2018 г.

Р Е Г Л А М Е Н Т НА КОНКУРСА

ДА УКРАСИМ 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 ЗА КОЛЕДА

1. Организатор:
Столична община, чрез дирекция ?Култура”.
 
2. Цел на конкурса:
Да поощри усилията на организации и граждани да придадат празничен облик на София по повод Коледните празници със собствена външна украса.

3. Условия на конкурса:
Конкурсът е за външна коледна украса, представена за участие в конкурса от нейния/нейните собственик/собственици чрез снимка/снимки, до 3 броя за украса, на имейл:  ukrasi_sofia@mail.bg.
Украсата трябва да е монтирана на външни пространства – фасади на сгради, дворни пространства, балкони и др., на територията на Столична община, при спазване на съществуващата нормативна уредба.
Изпратените от участниците в конкурса снимки се публикуват на Фейсбук страницата Да украсим София за Коледа от организатора на конкурса.

4. Право на участие:
В конкурса могат да участват организации и граждани, навършили 18 години.

5. Срокове:
Сроковете за началото и края на конкурса се определят от организатора на конкурса в зависимост от началната и крайната дата на Кампанията за украсяване на София и се публикуват на електронната страница на Столична община и на страницата във Фейсбук Да украсим София за Коледа.

6. Класиране на участниците:
Класирането на участниците става въз основа на броя на харесвания на снимките на украсата от посетителите на Фейсбук страницата Да украсим София за Коледа, изразени чрез натискане на бутон ?Харесвам”.
Първите трима участници, събрали най-много харесвания от посетителите на страницата, получават парични награди съгласно т. 7 – Награден фонд, не по-късно от 30 януари на следващата година.

7. Награден фонд:
Общ награден фонд: 2100 (хиляда и сто) лева:
1-ва награда – 1 200 (хиляда и двеста) лева;
2-ра награда – 600 (шестстотин) лева;
3-та награда – 300 (триста) лева.

ПЛАКАТ