Отчет за дейността на дирекция "Спорт и младежки дейности" за 2021 г. Годишен отчет  на дирекция "Спорт и младежки дейности" за реализирани спортни и младежки дейности, образователни проекти и програми, дейности на Съвет по безопасност на движението на децата в София (СБДДС) за 2020 г.


Годишен календарен план на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2020 г.


Годишен отчет за реализирани спортни и младежки дейности, образователни проекти и програми, дейности на Съвета по безопасност на движението на децата в София (СБДДС) на дирекция "Спорт и младежки дейности" за 2019 г.

Годишен календарен план на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2019 г.


Годишен отчет на Годишен календарен план на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2018 г.

Годишен календарен план на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2018 г.


Годишен отчет на Годишен календарен план на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2017 г.

Годишен календарен план на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2017 г.


Годишен календарен план на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2016 г.