Ремонтните работи стартираха след 5-ти юли 2018 г. Те се извършват по време на учебния процес и ще продължат между 115 и 460 календарни дни. Списък на обектите, включени в проекта, можете да видите тук.

През тази година продължаваме и с последователната си политика за изграждане и разширение на детски градини, училища, физкултурни салони и ученически спортни зали:

ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

 • Нова сграда за 6 групи (2 нови) на мястото на старата ДГ № 135 ?Мое детство“ (бивша ЦДГ № 1), район ?Нови Искър“
 • Реконструкция на етернитова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон на ДГ № 124 ?Бърборино“, район ?Красно село“
 • Нова ДГ за 6 групи, кв. 35, м. ?Кръстова вада“, район ?Лозенец“
 • Разширение за 2 групи и физкултурен салон към ДГ № 60 ?Бор“, район ?Витоша“
 • Разширение за 3 групи, обслужващ блок и физкултурен салон към ДГ № 37 ?Вълшебство“, район ?Витоша“
 • Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 10 групи на ДГ № 36, район ?Искър“
 • Изграждане на двуетажна пристройка - разширение за 3 групи с физкултурен салон и основен ремонт на дворната инфраструктура на ДГ № 12 ?Лилия“, район ?Студентски“  
 • Пристройка за четири групи, кухненски блок и административно-учебна част към ДГ № 153, район ?Илинден”.

УЧИЛИЩА:

 • Физкултурен салон към 37 СУ, район ?Люлин“
 • Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ за физкултурен салон, район ?Нови Искър“
 • Пристройка за физкултурен салон и две класни стаи към 175 ОУ, район ?Връбница“
 • Пристройка към съществуваща сграда на 64 ОУ за физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на електро, ВиК и отоплителна инсталации в съществуващата сграда - I етап, район ?Витоша“
 • Изграждане на пристройка с девет класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ, район ?Надежда“
 • Изграждане на столова и кухня към 104 ОУ, район ?Триадица“
 • Възстановяване на физкултурен салон, прилежащите му помещения, топла връзка, абонатна станция и обновяване на плувен басейн на 30 СУ, I и II етап, район ?Възраждане“